Ajuda a domicili

Juntament amb la neteja domèstica, CASANETA disposa d'autorització d'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, és a dir, el personal de CASANETA a assistir al domicili pot prestar ajuda complementària a la neteja com planxa, companyia, cuinar, parar i recollir la taula, així com tasques complementàries d'ajuda a domicili.

En aquests supòsits, CASANETA també es preocupa perquè la relació entre el cuidador i el client sigui sempre fluïda i oberta, de manera que es puguin aplicar la flexibilitat necessàra en alguns moments, segons les necessitats de la família.